Zorgplein van Heemstraweg 48, Beneden-Leeuwen
+31 (0)6 21 85 56 21
Navigatie sluiten

Logopedie met een hart

Welkom!

Welkom bij LogopeDOEpraktijk Babbels! Praktijk Babbels is een praktijk voor logopedie, lees- en spellingsproblemen, executieve functies en coaching. Behandelingen van de stoornissen en/of vaardigheidsproblemen zijn gericht op de ontwikkeling en begeleiding van kinderen en volwassenen.

Voor ieder is er een aanbod op maat en wordt er gewerkt vanuit kracht en talent. U of uw kind reik ik handvatten aan zodat u weer vooruit kunt. Ouders participeren hierbij in de behandeling. Ze zijn broodnodig om de overgang van “lessituatie” naar de dagelijkse toepassing te maken.

Logopedie doe je samen: vandaar LogopeDOEpraktijk.
Omdat communiceren niet altijd vanzelfsprekend is, doe ik mijn uiterste best om samen met u of uw kind op een praktische en gezellige manier te werken aan uw hulpvraag.

Neem contact op voor meer informatie!

Welkom!

Welkom bij LogopeDOEpraktijk Babbels! Praktijk Babbels is een praktijk voor logopedie, lees- en spellingsproblemen, executieve functies en coaching. Behandelingen van de stoornissen en/of vaardigheidsproblemen zijn gericht op de ontwikkeling en begeleiding van kinderen en volwassenen.

Voor ieder is er een aanbod op maat en wordt er gewerkt vanuit kracht en talent. U of uw kind reik ik handvatten aan zodat u weer vooruit kunt. Ouders participeren hierbij in de behandeling. Ze zijn broodnodig om de overgang van “lessituatie” naar de dagelijkse toepassing te maken.

Logopedie doe je samen: vandaar LogopeDOEpraktijk.
Omdat communiceren niet altijd vanzelfsprekend is, doe ik mijn uiterste best om samen met u of uw kind op een praktische en gezellige manier te werken aan uw hulpvraag.

Neem contact op voor meer informatie!

Logopedie met een hart

Spraak

Als de ontwikkeling van uw kind niet zo voorspoedig gaat, kunt u de hulp inroepen van een logopedist. Hoe jonger het kind, hoe korter het logopedietraject kan zijn. Voor het kind is het heel fijn als het een goede start maakt op school als het 4 jaar is.

Door een hersenbeschadiging kunnen ook taal/spraakproblemen ontstaan. Het is dan van belang om zo spoedig mogelijk met logopedie te starten.

Als u of uw kind stottert kunt  u ook bij een logopedist terecht.

Bij slissen is er vaak ook een probleem met de tonghouding in rust en tijdens het slikken.

Dit komt niet vanzelf goed. De methode die ik hierbij gebruik is OMFT. Dan worden er specifieke mondmotorische -en slikoefeningen gegeven. Er komt weer evenwicht tussen de spieren in en rond de mond.

Taal

Als de communicatie van een kind wat langzamer op gang komt helpt een logopedist. Bij iedere leeftijd horen bepaalde vaardigheden op dit gebied. Met verschillende onderzoeken kan de ontwikkeling van uw kind in kaart worden gebracht en vergeleken worden met leeftijdsgenootjes. Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo.

De test is een meetinstrument maar ik kijk ook naar het kind zelf. Bij taaltherapie worden er adviezen gegeven die ook thuis toegepast worden.

Praat uw peuter nog niet of nauwelijks? Is uw kind onverstaanbaar of struikelt hij voortdurend over zijn woorden? Begrijpt uw kind niet altijd wat u zegt?

Dan bestaat de kans dat uw kind een taalontwikkelingsstoornis heeft (TOS). Naar schatting heeft 7% van de kinderen in de leeftijd van 5 jaar te maken met een TOS.

Het is een neurobiologische ontwikkelingsstoornis: de taal wordt in de hersenen minder goed verwerkt. De precieze oorzaak is nog onbekend.

Kinderen met TOS hebben moeite met taal. TOS is een onzichtbare handicap. Intelligentie, gehoor en algemene ontwikkeling zijn normaal.

Wat doet de logopedist? Er is directe en indirecte therapie.  Bij indirecte therapie worden de ouders door de logopedist geinformeerd en geinstrueerd hoe zij de taalontwikkeling zo goed mogelijk kunnen stimuleren. In dagelijkse situaties kunnen ouders extra aandacht aan taal besteden. Zo worden ervaringen gekoppeld aan taal. Bij directe therapie werkt de logopedist met uw kind.

De samenwerking met ouders blijft ook hierbij heel belangrijk. Samen helpen we uw kind om beter met taal om te gaan, zodat het zich kan redden in het leven. Doel is dat het communiceren weer leuk wordt.

Gehoor

Bij auditieve verwerkingsproblemen kan uw kind moeite hebben met het verwerken van klanken en informatie. Het kwartje valt dan als het ware iets later. Veel informatie wordt overgedragen door erover te vertellen of informatie toe te lichten. Bij het leren lezen moet het auditieve verwerkingssysteem goed functioneren. Bij gehoorverlies kan het nodig zijn om spraakverstaan te ontwikkelen. Liplezen ondersteunt het restgehoor.

Spelling

Logopedie kan uw kind helpen bij het aanvankelijk leren lezen. Er is een speciaal programma dat al ingezet kan worden in groep 2.
Ook in een later stadium kan een kind begeleidt worden bij leesproblemen. Methodieken die hiervoor onder ander worden gebruikt zijn KWeC, taal in blokjes, spellen met Specht en Leesvlinder.

Stem

Als u hees of schor bent of last hebt van spanning in de keel (globusgevoel) kunt u bij mij terecht. Ik maak gebruik van Lax Vox, EVT, manuele facilitatie, Mindfulness, van Dixhoorn, Coblenzer, Pahn.

Hoesten

Als u last heeft van een forse kriebelhoest of aanhoudend hoesten kunnen er adviezen worden gegeven hoe er het beste mee om te gaan.

Adem

Als ademen niet vanzelf gaat vanwege stress, asthma of bronchitis kan ik u helpen met adembewustwordingstechnieken en mindfulness.
Ik kijk samen met u welke aanpak het beste bij u past.

Executieve functies

Leren plannen en uitvoeren is een basisvaardigheid. Als de functies niet goed ontwikkeld zijn kunnen er zich problemen voordoen bij het beginnen van een taak, de uitvoering hiervan of het onthouden. Ik kan samen met uw kind kijken waar het in het leerproces misgaat en welke weg bij hem past. Er worden vaardigheden aangeleerd die nodig zijn bij het zelfstandig werken en functioneren.
Er zijn 11 executieve functies: planning, organisatie, werkgeheugen, volgehouden aandacht, het beginnen van een taak, flexibiliteit, metacognitie, doelgericht gedrag, timemanagement, emotieregulatie en inhibitie.

Eten en drinken

Door verschillende oorzaken kan het eten en drinken bemoeilijkt worden. Het slikgedrag verloopt niet goed, de mond is gevoelig of er is sprake van reflux. Voor baby s is vaste voeding belangrijk voor de mondspieren en ook voor de spraak. Na een hersenbloeding of infarct kunnen er door verlamming eet-en drinkproblemen zijn. Voor advies kunt u terecht in de praktijk.

Kindertolk

Ouder en kind zijn door liefde met elkaar verbonden. Onzekerheid, boosheid, druk of teruggetrokken blijkt vaak een boodschap van een kind voor zijn ouder.

Kinderen gebruiken een taal die in gedrag, spel, ontwikkeling, slapen en dromen en zindelijkheid tot uiting komt. Die taal is net zo duidelijk als “woordentaal”. Het gedrag van je kind is een spiegel. Ik geef je tijdens een kortdurend effectief traject inzicht in hoe je jezelf en je kind kunt helpen. Het kind hoeft niet mee.

Ik geef woorden aan het verhaal van je kind. Dat raakt je in de kern op een helende wijze.

Over mij

Mijn naam is Anne-Marie Jilesen. Ik ben de praktijk gestart in 1991 in het mooie Land van Maas en Waal. Mijn opgebouwde kennis en vaardigheden zet ik graag in om u te helpen. Ik houd van reizen, lezen en wandelen.

Babbels is een allround praktijk voor alle leeftijden. De aandachtsgebieden zijn: adem-stem-spraak-taal-gehoor-eten en drinken- OMFT-lees-en spellingsproblemen. Om elk half uur die switch te maken prikkelt mij om flexibel met mensen en hun hulpvraag om te gaan. Vanuit de grondhouding van aandacht, ontspanning en kennis werken en communiceren geeft mij een prima balans. Mijn kracht ligt in de combinatie van logopedische technieken en een persoonlijke benadering.

Tevens ben ik kernvisiecoach en kan ik kinderen begeleiden die een visueel-kinesthetische manier van leren hebben, op het gebied van taal en rekenen. In 2017 ben ik afgestudeerd als kindertolk. 

Als logopedist kan ik u of uw kind helpen bij de hierboven genoemde dingen. Daarnaast maak ik gebruik van een holistische benadering: ik werk vanuit aandacht, ontspanning en kennis.

Behandeling

De behandeling vindt over het algemeen plaats in de praktijk en duurt gemiddeld een half uur per week. Als het nodig is kan hiervan worden afgeweken. Aan de hand van een behandelplan wordt de behandeling na een intake gestart. Er wordt met regelmaat geëvalueerd om de voortgang vast te stellen en om te kijken of logopedie aan uw wensen en verwachtingen voldoet.
Regelmatig oefenen thuis is van groot belang voor het slagen van de therapie.

De duur van het behandeltraject is afhankelijk van verschillende factoren. Er zijn directe samenwerkingsverbanden met scholen, orthopedagoog, fysiotherapeut en psycholoog in het belang van de hulpvrager.

Mijn kennis wordt voortdurend ontwikkeld door bij-en nascholing.

Vergoeding

Logopedie is opgenomen in het basispakket van uw zorgverzekering. 
Vanaf 18 jaar wordt eerst het eigen risico verrekend.
Voor dit jaar zijn er met alle zorgverzekeraars contacten afgesloten.
Per zorgverzekeraar verschillen de tarieven.

U heeft een verwijzing van de arts nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding van uw zorgverzekeraar.

Behandelovereenkomst

Na aanmelding krijgt u een mail waarin u uw gegevens invult. Dit is een behandelovereenkomst. Omdat informatie indien gewenst, gedeeld mag worden met verwijzer of leerkracht vraag ik u daarom schriftelijk om toestemming.

Contact

Wilt u contact bel dan naar +31 (06) 21 85 56 21 of mail naar info@logopediebabbels.nl. Hoe dan ook zal ik uw vraag zo snel mogelijk beantwoorden.

Klare taal

“Ik wil je heel erg bedanken voor al je tijd en geduld tijdens de logomomentjes. Praten gaat een stuk beter!”
“Respect voor de manier waarop je omging met ons kind. Het voelde veilig en vertrouwd. Nu veel minder driftbuien en veel beter verstaanbaar!”
Als volwassen vrouw voelde het raar om naar de logopedie te gaan. Maar ik voelde me snel thuis bij Anne-Marie. Ik merkte al verschil na de eerste keer. Ze is een lieve, goede, bekwame vrouw!